Yuki Servo Digital Sumo 1109HB 1.89Kg 0,07s 6.0V

YK998209

Novo produto

Yuki Servo Digital Sumo 1109HB 1.89Kg 0,07s 6.0V

Mais detalhes

Price

5,90 €

  • Yuki Servo Sumo 1109HB Digital 1,89kg/cm 0,07s/60°